Список опубликованных трудов ППС

Ф.И.О. Название статьи Название учебного пособия Учебники
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молдабеков А.А.

Ұлт мүддесін мұрат еткен сайт. – Ұлағат, 01/2021 г Инфографика, изображение и звук на телевидении: Учебное пособие. – Алматы: TechSmith, 2019. – 300 с «Хабардың» бес белесі: Оқу құралы.- 1-і кітап тұрады.- Алматы: «KazBook Trade», 2018.- 192 б.
  Шешендік: Оқу құралы.- Алматы: Қазақ университеті, 2019.- 380 б. «Хабардың» бес белесі: Оқу құралы.- 2-і кітап тұрады.- Алматы: «KazBook Trade», 2018.- 192 б.
  Телередактор шеберлігі: Оқу құралы / Ағыбаев К.М. Молдабеков Ә.Ә.- Алматы: Қазақ университеті, 2017.  
    Концепция электронного университета «Электронный аул». – Алматы, 2017. – 204 с
2 Ошанова О.Ж.   Блоговая журналистика. Алматы, 2018  
  Блогтық журналистика, Алматы, 2018  
  Сөйлеу мәдениетінің негіздеі оқү құралы, -Алматы, Қазақ университеті, 2019, -186  б.  
  Бақ заңнамасы және этика: Оқу құралы.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 154 б.  
3 Балтабаева Г.С.   Фактчекинг журналистика зерттеуінің тренді: мүмкінділігі мен болашағы. Практикалық оқулық. – Алматы, 2019. – 105 с.  
  Интернет-медиа журналистика. Алматы, 2018.  
  Қазақстандағы интернет-журналистика.- Алматы, 2019  
4 Картаева А.М.   Интернет-медиа журналистика. Алматы, 2018.  
      Қазақстандағы интернет-журналистика.- Алматы, 2019  
5 Утеева А.Ж.   Интернет-медиа журналистика. Алматы, 2018.  
  Қазақстандағы интернет-журналистика.- Алматы, 2019