МОДУЛЬДІК  БІЛІМ БАҒДАРЛАМАСЫ  «6М011700 – ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ»