МОДУЛЬДІК  БІЛІМ БАҒДАРЛАМАСЫ  «5В011700 – ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ»